Etusivu
19.10.2020

Liikuntakyselyn kooste

_H1I6731.JPG Kuva: Mikko Nikkinen

Taipalsaaren kunnan sähköinen liikuntakysely oli auki nettisivuilla 16.9.–4.10.2020. 

Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi yhteensä 82 henkilöä, joista naisia 58 (71 %), miehiä 23 (28 %) ja yksi henkilö, joka ei halunnut vastata/ei osannut sanoa. Vastaajista 7-17-vuotiaita oli 2 (3 %), 18-29-vuotiaita 5 (6 %), 30-49-vuotiaita 33 (40 %), 50-65-vuotiaita 29 (35 %) ja yli 65-vuotiaita 13 (16 %). Suurin osa vastaajista oli työssäkävijöitä (58 henkilöä, 71 %), eläkeläisiä viidennes (17 henkilöä, 21 %), työttömiä yksi, opiskelijoita/koululaisia 3 ja muu –kohdan valinneita 3. 

Liikunta-aktiivisuus

Kyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. Kaikki vastaajista kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. Kevyttä ja rauhallista liikuntaa 3-4 tuntia viikossa harrastavaa 32 % vastaajista, 5-6 tuntia viikossa 23 %, 0-2 tuntia viikossa 21 %. Reipasta, hieman hengästyttävää liikuntaa harrastaa vastaajista 48 % 0-2 tuntia viikossa, 33 % 3-4 tuntia viikossa, 8 % 5-6 tuntia viikossa. Raskasta, voimakkaasti hengästyttävää liikuntaa harrastaa 0-2 tuntia vastaajista 65 %, 3-4 tuntia viikossa 15 %, ei ollenkaan raskasta liikuntaa harrastavia 18 % vastaajista. Lihaskuntoa ja liikehallintaa vahvistavaa liikuntaa harrastaa kerran viikossa 43 % vastaajista, 2 kertaa viikossa tai enemmän 38 %, ei ollenkaan 19 % vastaajista. 

Suosituimmaksi lajiksi selvisi kävely/sauvakävely, jota harrastaa 38 % vastaajista. Hyötyliikuntaa kertoi harrastavansa 15 %. Seuraavaksi suosituimmat lajit olivat pyöräily, juoksulenkkeily, kuntosaliharjoittelu, lihaskuntoliikunta, jooga/liikkuvuusharjoittelu. Muita mainittuja liikuntalajeja olivat retkeily, hiihto, voimistelu, vesiliikunta, ratsastus, yleisurheilu ja luistelu. 
Kyselyssä tiedusteltiin liikunta-aktiivisuuden lisäksi myös istumistottumuksista. 40 % vastaajista kertoi istuvansa päivän aikana 4-6 tuntia. 29 % kertoi istuvansa 0-3 tuntia, 27 % 7-9 tuntia päivässä. 

Eniten liikunnan harrastamista rajoittaa yksilöllisistä tekijöistä väsymys, laiskuus/saamattomuus sekä ajanpuute. Ulkoisista tekijöistä harrastamista rajoittaa liikuntapaikkojen etäisyys sekä sopivan liikuntapaikan puute. Myös sopivan liikuntaharrastuksen puute sekä tiedonpuute harrastusmahdollisuuksista koettiin rajoittaviksi tekijöiksi. Avoimeen kysymykseen, jossa tiedusteltiin tekijöitä jotka lisäisivät liikunnan harrastamista, mainittiin ulkoliikuntapaikat ja niiden kunto (kevyenliikenteen väylät, retkeilyreitit, ulkoliikuntapuistot, latuverkostot, frisbeegolf-rata), ryhmäliikuntatuntien tarjonnan määrä, oma motivaatio, harrastuskaverit sekä aika. 

Liikuntapaikat Taipalsaarella

Kyselyssä tiedusteltiin liikuntapaikkojen käytöstä kunnan alueella. Selvästi eniten käyttäjiä on kävely- ja pyöräteillä, ulkoilureiteillä ja –alueilla, kunto- ja pururadoilla sekä hiihtoladuilla. Sisäliikuntatiloista eniten käyttäjiä on liikuntahalleilla/-saleilla. Kuntosaleja, tennis-, katukoris, rantalentopallokenttien käyttäjiä oli vastaajista satunnaisia. Liikuntapaikkamaksuihin oli tyytyväisiä 40 % vastaajista (en osaa sanoa –vastauksia 48 %). Liikuntapaikkojen monipuoliseen tarjontaa oli tyytyväisiä 48 %, tyytymättömiä 26 % (EOS 26 %). Liikuntapaikkojen kunnossapitoon oli tyytyväisiä 49 %, 21 % vastaajista oli tyytymättömiä kunnossapitoon (EOS 30 %). Asiakaspalveluun tyytyväisiä oli 31 %, tyytymättömiä 13 % (EOS 56 %). Kuntalaisten kuulemisessa liikunta-asioihin liittyen tyytyväisiä oli 31 %, tyytymättömiä 30 % (EOS 39 %). Liikuntapalveluista tiedottamiseen oli tyytyväisiä 39 %, 40 % tyytymättömiä (EOS 21 %). 

Kunnan liikuntapaikoista tyytyväisimpiä oltiin kirkonkylän liikuntahalliin, kirkonkylän kuntosaliin, Haikkaanlahden retkeilyreittiin, Saimaanharjun urheilukenttään sekä uimarantoihin. Tyytymättömimpiä oltiin vastausten perusteella Saimaanharjun kuntosaliin, jääkiekkokaukaloihin ja luisteluratoihin. 

Parhaat kanavat tiedottamiseen kyselyn mukaan ovat kunnan nettisivut, sosiaalinen media sekä kotiin jaettava esite. Lisäksi mainittiin hyvinä tiedotuskanavina paikallislehti, sähköposti sekä kirjasto. 

Kunnalla on käytössä sähköinen tilakalenteri, jossa näkee eri liikuntatilojen ajantasaiset tilavaraukset. Kyselyssä tiedusteltiin käyttökokemuksia kalenterin käytöstä. Ne, jotka olivat tilakalenteria käyttäneet, olivat tyytyväisiä sen toimivuuteen ja helppouteen. 

Avoimeen kysymykseen koskien kehitysideoita ja –ehdotuksia, nousi mm. seuraavia asioita esille: ulkokuntoilupaikkoja lisää, frisbeegolf-rata, koirapuisto, pump track –rata, tekonurmikenttä, hiihtolatureittejä, parannuksia kevyenliikenteenväyliin, käymälät liikuntapaikkojen äärelle, kertakäyntimahdollisuus kirkonkylän kuntosalille, lisää ohjattua liikuntaa, uintimahdollisuus talvikaudelle, tiedottamisen lisääminen, Vehkataipaleen koulun ulkoalueiden ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen, retkeilyreittien ja latupohjien kunnostaminen sekä yleisen siisteyden lisääminen.

Tulosten käsittely ja hyödyntäminen

Liikuntakyselyn tulokset on saatettu tiedoksi kunnan johtoryhmälle sekä hyvinvointiryhmälle. Vastauksia hyödynnetään liikuntapalveluiden ja –paikkojen kehittämisessä. 

Lisätietoja: 
hyvinvointiluotsi Hanna Bohm
040 669 1007 
hanna.bohm@taipalsaari.fi