Etusivu
13.9.2021

Meijä Taipalsaari -kyselyn tulokset

Tiedote

Taipalsaaren tulevaisuutta rakennetaan asukkaiden kanssa

Taipalsaarella selvitettiin Meijä Taipalsaari -kyselyllä asukkaiden ja Taipalsaaren asioista kiinnostuneiden näkemyksiä, mihin asioihin tulevaisuudessa kunnassa tulisi keskittyä. Sähköisesti ja paperitse saatavilla olevaan kyselyyn vastasi heinä-elokuussa 246 henkilöä. Kyselyn toteutti Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa -hanke yhteistyössä kunnan kanssa.

Vastaajat toivoivat erityisesti edistettävän Taipalsaaren tunnettavuutta ja myönteistä mielikuvaa nostamalla esiin Taipalsaaren mahdollisuuksia ja vahvuuksia niin elämisen, asumisen kuin matkailun osalta. Ainutlaatuinen luonto, maaseutumiljöö lähellä kaupunkia, toimivat palvelut, turvallisuus ja karjalainen välittömyys olivat vastaajien mielestä tärkeitä Taipalsaari-brändin rakennusaineita. Monet vastaajat kokivat Taipalsaaren vahvuudeksi mahdollisuuden väljään asumiseen lähellä kaupunkia. Tonttien myyntiä ja rakentamismahdollisuuksia myös kaava-alueen ulkopuolelle toivottiin edistettävän.

Turvalliset pyöräilymahdollisuudet ja luonnon monimuotoisuuden hyödyntäminen matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittämisessä nähtiin tärkeänä. Luontomatkailun edistämistä ja ympäristön sekä vesistön huolehtimista yhdessä pidettiin erityisen tärkeänä.

Asumisen viihtyisyyteen toivottiin panostamista pitämällä huolta asuinympäristöstä, uimarannoista, ulkoilualueista ja olemassa olevasta rakennuskannasta. Lapsiperheiden hyvän arjen edistäminen korostui vastauksissa varhaiskasvatukseen panostamalla ja kouluverkkoon liittyvillä näkökulmilla. Erityisesti Saimaanharjun alakoulun puuttuminen puhututti vastaajia.

Taipalsaarelaiset kokevat vahvaa kotiseuturakkautta. Vastaajat pitivät tärkeänä yhteisöllisyyden edistämistä niin kylien sisällä kuin kylien välilläkin. Kuntatasolla yhteisöllisyyttä toivottiin edistettävän avoimuudella ja läpinäkyvyydellä kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa sekä luomalla asukkaille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin. Tiedon saamista ja löytymistä vireillä olevista asioista pidettiin tärkeänä.  Yhteisen tekemisen koettiin lisäävän yhteisöllisyyttä ja kunta saikin kovasti kiitosta yhdistyksiä ja asukkaita osallistavasta Taipalsaari 450 v-juhlavalmistelusta.

Tarkemmin kyselyn vastauksiin pääsee tutustumaan oheisesta koontiliitteestä.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kuntastrategian mukaisen toimenpideohjelman laatimisessa.

 

Lisätietoja:

Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja, Taipalsaaren kunta, p. 040 141 7758, kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

Heini Maijanen, projektipäällikkö, Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa -hanke, Etelä-Karjalan Kylät ry, p. 041 314 1373, ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com

Tiedostot