Etusivu
16.4.2021

Suur-Saimaan osayleiskaavan uudistaminen Luonto- ja maisemaselvitysten maastotyöt

Taipalsaaren kunta on käynnistänyt Suur-Saimaan osayleiskaavan uudistamisen.
Kaavatyö alkaa alueen luonto- ja maisemaselvityksillä sekä inventoinneilla.

Kilpailutuksen jälkeen työn laatijaksi valikoitui FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Inventoitava alue käsittää Kyläniemen ja Venäjänsaarten välisen alueen saarineen ja maa-alueineen.
Alueen maastotyöt käynnistyvät toukokuun lopulla ja kestävät elokuun loppuun asti.
Tänä aikana luontoinventoijat liikkuvat alueella autoilla, veneellä ja kävellen.

Inventoinnit koskevat rakennetun ympäristön ulkopuolisia alueita. Kenenkään pihoihin ei olla tulossa.
Rakennuspaikkojen läheisyydessä voidaan liikkua.

Jos inventoijan kohtaa maastossa, häntä saa toki mennä jututtamaan. Maanomistajilta toivotaan asiallista suhtautumista ja inventoijille työrauhaa. Jos on alueelta tiedossa joitakin arvokkaita luontokohteita, niistä voi kunnan ja konsultin edustajille vinkata.

Taipalsaaren kunta:            
Tekninen johtaja Samuli Kakko    
p. 040 7749 252

Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio
p. 040 835 7826

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Jari Kärkkäinen
puh.  0500 279 63