Etusivu
10.2.2021

Taipalsaaren kunta on ensimmäinen perhemyönteinen työyhteisö Suomen kunnista

Taipalsaaren kunta on saanut MLL Kaakkois-Suomen piirin myöntämän tunnuksen perhemyönteisestä työyhteisöstä. Taipalsaaren kunta on ensimmäinen kunta Suomessa, joka on lähtenyt mukaan perhemyönteisen työyhteisön edistämiseen.

Kunnan henkilöstö vastasi syksyllä 2020 kyselyyn, jolla kartoitettiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Kyselyn pohjalta kunnan johtoryhmä valitsi neljä teemaa, joilla vahvistetaan työnantajan perhemyönteisyyttä.

Valitut teemat, joilla sitoudutaan Taipalsaaren kunnassa edistämään perheen ja työn yhdistämistä: 
Huolehditaan toimivista sijaisjärjestelyistä
Esihenkilö suhtautuu myönteisesti työn ja perheen yhteensovittamiseen
Mahdollisuus palkattomaan vapaapäivään perhesyistä
Mahdollisuus palkattomaan vapaapäivään ikääntyneiden vanhempien/läheisten hoitamiseksi

Taipalsaaren kunta on sovituilla toimillaan sitoutunut edistämään perhemyönteisyyttä työyhteisöissään. Toimia arvioidaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja tunnuksen myöntäjän MLL Kaakkois-Suomen piirin kanssa tehden tarvittavat toimenpiteet perhemyönteisyyden edelleen kehittämiseksi.

Perhemyönteinen työyhteisö-kampanjan tavoitteena on edistää perhemyönteisen toimintakulttuurin leviämistä työelämässä. MLL tukee työnantajaa perhemyönteisiin muutoksiin.