Etusivu
24.2.2021

Tehokas tartunnanjäljitys sekä rajattuun yhteisöön kohdistuneet tartunnat pitävät Etelä-Karjalan suurista tartuntamääristä huolimatta edelleen kiihtymisvaiheessa

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 23.2.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa on helmikuun loppuun saakka Aluehallintoviraston (AVI) 27.1.2021 asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. AVI tulee jatkamaan tällä viikolla kokoontumisrajoitusta myös maaliskuulle. Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen. Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää aina, kun se on mahdollista.

Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti.

Tilannekuvaryhmässä keskusteltiin siitä, ollaanko Etelä-Karjalassa kiihtymis- vai leviämisvaiheessa.

– Tilanne Eksoten alueella on muuttunut nopeasti. Ilmaantuvuusluvut ovat täällä jyrkässä kasvussa samoin positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista koronavirusnäytteistä. Lisäksi positiivisista näytteistä 75% on virusvarianttia. Kuitenkin tartunnat kohdistuvat täällä rajattuun yhteisöön ja niiden jäljitys on ollut tehokasta sekä prosentuaalisesti hyvää, kertoo Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka.

Tilannekuvaryhmässä AVI:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kannattamana tehtiin päätös pysyä kiihtymisvaiheessa. Tilannekuvaryhmä seuraa tilanteen etenemistä tarkasti ja kokoontuu tarvittaessa uudestaan jo ennen seuraavaa 2.3.2021 sovittua kokousta.

Etätyösuositus yhä voimassa Etelä-Karjalassa

Tilannekuvaryhmällä on esittää erityinen toive alueella toimiville yrityksille ja työnantajille. Työnantajan vastuulla on selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät sekä työpaikalla että etätöissä. Haitta- ja vaaratekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle täytyy arvioida ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden torjumiseksi.

Työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden näkökulmasta. Jos työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä tulemaan työpaikalle, on työntekijöille annettava ohjeet siitä, miten työ voidaan tehdä niin, että tartuntariskiä ei ole.

– Etätyösuositus on ollut Eksoten alueella voimassa pian vuoden. Etätyö pienentää työntekijöiden riskiä sairastua koronavirukseen sekä työyhteisön riskiä haavoittua epidemian iskiessä työyhteisöön. Ellei etätyö ole työssä mahdollista, on työpaikoilla käytettävä kasvomaskia ja pohdittava muita keinoja suojata työntekijää ja työyhteisöä koronatartunnoilta, muistuttaa tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Lisätietoja: https://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa

Lasten harrastaminen halutaan mahdollistaa – ottelu- ja pelitoimintaa ei katsota välttämättömäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. OKM ja THL suosittelevat, että ohjeistusta noudatetaan sisätiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa jo toimenpidetasolta 1 alkaen ja tasolle 2 siirryttäessä myös ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa.

– Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa ei millään toimenpidetasolla rajoiteta, mutta turvallisen harrastamisen periaatteita on noudatettava erityisesti tasolta 2 lähtien. Peli- ja ottelutoimintaa tai pelimatkoja oman alueen ulkopuolelle ei suositella millekään ikäryhmälle, täydentää THL:n ylilääkäri Eeva Reissell.

– Eksoten alueella suositellaan muuntoviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ettei peli- ja ottelutoimintaa toteuteta myöskään maakunnan sisällä, jatkaa Karhula.

Lisätietoja toimenpidetasojen vaikutuksista lasten harrastamiseen: https://minedu.fi/-/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta

Valmisteltu ohjeistus koskee erityisesti leviämisvaiheen alueita, mutta suositusta noudatetaan Etelä-Karjalassa jo maakunnan ollessa kiihtymisvaiheessa. Peli- ja ottelutoimintaa koskeva tilannekuvaryhmän suositus jatkuu ennallaan 31.3.2021 saakka.

Etelä-Karjalassa lomaillaan ensi viikolla

Viikolla 9 vietetään Etelä-Karjalassa koululaisten hiihtolomaa. THL on antanut neuvoja turvallisen hiihtoloman viettoon ja lomailijoiden kannattaakin suunnata hiihtoladuille, metsiin ja pulkkamäkiin. Riski saada koronavirustartunta on ulkona liikkuessa pieni.

THL suosittelee, että talvilomailijat ulkoilisivat oman lähipiirin seurassa ja välttäisivät väkijoukkoja. Tartuntariski on olemassa tällä hetkellä kaikkialla Suomessa ja matkustaminen lisää entisestään riskiä viruksen leviämiselle.

Jos jo ennen lomaa ilmenee koronavirustaudin oireita, lomailemaan ei pidä lähteä lainkaan. Tällöin tulee hakeutua välittömästi testiin. Testiin tulee myös hakeutua välittömästi, mikäli sairastuu loman aikana. Eksoten alueella koronatestiin hakeudutaan tekemällä oirearvio omasta tai lapsen puolesta osoitteessa https://www.omaolo.fi tai soittamalla arkisin lähimmälle hyvinvointi- tai terveysasemalle tai päivystysaikana numeroon 116 117. Hyvinvointi- ja terveysasemien yhteystiedot löydät Eksoten verkkosivuilta.

– Hiihtolomalla on tärkeää nyt viettää aikaa vain oman lähipiirin seurassa, välttää kaikenlaisia ihmisjoukkoja, pitää myös ulkoillessa lähipiirin ulkopuolisiin henkilöihin yli kahden metrin turvaväli, huolehtia käsihygieniasta sekä käyttää maskia kaikissa julkisissa tiloissa. Hiihtokeskuksissa juhlimiset sekä myös paikalliset baarit tulee nyt jättää ehdottomasti väliin. Ravintolassa syöminen ja kahvilassa käynti kannattaa ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle, kehottaa Karhula.

– Vaikka lievät infektio-oireet saattaisivat tuntua vähäpätöiseltä syyltä perua loma ja mennä koronatestiin, se on kuitenkin ainoa oikea tapa toimia tällä hetkellä. Vastuullisesti toimimalla emme itse levitä koronavirusta, neuvoo Karhula.

Hiihtolomien jälkeen Etelä-Karjalassa jatketaan toisen asteen opetuksen etäopetussuositusta. Opetuksen järjestäjä määrittää sen, mikä on välttämätöntä lähiopetusta ja sen sallitaan jatkuvan.

Lisätietoja talvilomista THL:n tiedotteesta: https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://leminkunta2020.lianacms.com/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Tilannekuvaryhmä on päättänyt 1.12.2020 asettaa voimaan seuraavat suositukset 3.12.2020–31.3.2021. Suosituksia on täydennetty viimeksi 19.1.2021. 23.2.2021 niiden voimassaoloa jatkettiin maaliskuun 2021 loppuun. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille:

Yksityistilaisuudet:

Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Opetuksen järjestäminen:

Toisen asteen opetus suositellaan siirrettäväksi etäopetukseen 7.12.2020 alkaen opetuksen järjestäjän välttämättömäksi katsomaa lähiopetusta lukuun ottamatta. Etäopetusta suositellaan jatkettavan ainakin 31.3.21 saakka.

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat kuten ennenkin.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Julkiset tilat:

Kirjastojen tapahtumat perutaan ja oleskelutilat, kuten lehtisalit suositellaan suljettavaksi. Kirjojen lainaus- ja palautustoiminta jatkuu. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Museoiden ja nuorisotilojen asiakasmäärä rajataan 20 henkilöön. Nuorisotoimintaa suositellaan osittain siirrettäväksi verkkoon, mutta nuorisotilat voivat olla kuntien harkinnan mukaan auki 20 hengen rajoitus huomioon ottaen.

Ryhmäharrastustoiminta:

Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi jatkaa erityistä harkintaa käyttäen, 20 hengen rajaus huomioiden sekä sisä- että ulkoharrastustoiminnassa. Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huomioida lajin luonteeseen liittyvät riskit. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Lasten ja nuorten pelitoimintaa tai leirimatkoja ei suositella tehtävän maakunnan sisällä eikä sairaanhoitopiirien välillä. Suositus on voimassa 31.3.2021 asti, ellei valtakunnan tasolta tule tarkennuksia.

Imatran ja Lappeenrannan kaupungeissa toimiva nuorten urheiluakatemia voi jatkaa toimintaa, mikäli kaikkia voimassa olevia turvallisuusohjeita pystytään noudattamaan. Eri ikäluokkia ei suositella sekoitettavan, elleivät nämä kohtaa harrastustoiminnassa normaalisti.

Ammattilais- ja kilpaurheilijoiden harjoittelu pyritään turvaamaan siten, että harjoittelua voi jatkaa, mikäli se on turvallista ja kokoontumisrajoituksia sekä kokoontumisia koskevaa ohjetta pystyy noudattamaan. Koolla saa kerrallaan olla 20 henkilöä, mukaan lukien urheilijat ja valmentajat.

Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys ja 20 henkilön rajoitus. Katsojien ollessa erillään pelaajista ja huoltohenkilökunnasta (esim. erillisessä katsomossa), katsojia koskee oma 20 henkilön rajoitus ja pelaajia mukaan lukien toimitsijat sekä huoltohenkilöstö koskee oma 20 henkilön rajoitus.

Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.

Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää. Samoin esimerkiksi turnausmatkoja maakuntien välillä ei suositella.

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Maskisuositus:

Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat.

Muutoin voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti yli 12-vuotiaille:

  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
  • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat)

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Kiihtymisvaiheessa voi järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.4&t=1604562383408

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta kohdasta Alueiden tilanne. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi