Etusivu

Rakennusvalvonnan maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Lisää tietoa rakennuslupamaksuista löytyy oheisesta liitteestä.