Etusivu

Venepaikat

Taipalsaarella satamaviranomaisena toimii Tekniset palvelut. Taipalsaaren venepaikat on tarkoitettu ensisijaisesti Taipalsaarelaisille veneilijöille. Mikäli paikkoja on vapaana, niitä voidaan vuokrata myös ulkopaikkakuntalaisille.

Taipalsaaren laituripaikat sijaitsevat Ketveleessä, Saimaanharjulla, Kirkonkyllä, Rehulassa, Saimaanrannassa ja Sarviniemessä. Maapaikkoja on Ketveleessä, Rehulassa, Vuorinimessä ja muutama paikka myös Saimaanharjulla.

Keväällä 2021 kaikkiin Taipalsaaren satamiin on jonoa, sekä laituri- että maapaikoille, ja paikkoja on tänä keväänä vapautunut hyvin vähän, joten jonot lyhenevät hitaasti. Yksittäisiä poijupaikkoja kannattaa tänä keväänä vielä kysellä Saimaanharjulta tai Saimaanrannasta jättämällä venepaikkahakemuksen, jonka voi tulostaa alla olevasta lomakkeet-painikkeesta.  Muilta osin vapautuneet paikat tulevat täyttymään jonoja purkamalla.

Kesäkuun lopulla 2021 venepaikat ovat Taipalsaaren satamissa täyttyneet. Saimaanharjulta löytyy yksittäinen poijupaikka isolle veneelle, samoin Saimaanrannassa on vapaana poijupaikka isolle veneelle ja Ketveleessä ja Rehulassa maapaikat pienelle veneelle.

Maapaikka: 60 €
Laituripaikka pieni: 140€ - alle 6 m pitkä, alle 3 m leveä vene
Laituripaikka iso: 200 € - yli 6 m pitkä, yli 3 m leveä vene

Sarviniemen paikat: 700 €

Saimaanranta:
aisa- ja poijupaikka 500 €

Talvisäilytyspaikka:
Saimaanharju 140 €

Taipalsaaren kunnan pienvenesatamamääräykset ja venepaikkojen vuokrasopimusehdot; Tekla 3.10.2019 § 91

Nämä määräykset on laadittu noudatettavaksi Taipalsaaren kunnan omistamilla pienvenesatama-alueilla. Venepaikan hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Vuokrasopimuksen ehdot ovat seuraavat:
1. Vuokrasopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vuokralainen on maksanut laskun venepaikkavuokrasta eräpäivään mennessä.

2. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi jatkuvana veneilykausi kerrallaan edellyttäen, että veneilykauden vuokra on maksettu eräpäivään mennessä. Veneilykausi venelaiturialueella alkaa 1.5. tai kun alueen kunnostustyöt on suoritettu ja kausi päättyy 30.11.

3. Venepaikan vuokra on maksettava vuosittain erikseen laskun osoittamaan eräpäivään mennessä. Mikäli vuokralainen haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen, on tämä tehtävä kirjallisesti 1.12.-31.3. välisenä aikana. Jos vuokralainen irtisanoo sopimuksen 1.4. jälkeen tai kesken vuokrakauden, laituripaikasta veloitetaan vuokra täysimääräisenä. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai velvoitteensa, voi kunta purkaa vuokrasopimuksen varoituksen annettuaan ja maksettua venepaikkamaksua ei palauteta.

4. Vuokralaisen on ilmoitettava itseään ja venettään koskevat henkilö-, osoite- ja muut yhteystiedot. Osoitteen ja muiden tietojen muuttumisesta on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti. Taipalsaaren kunta voi perustellusta syystä luovuttaa tiedot edelleen viranomaisille.

5. Kunnalla on oikeus antaa vuokralaiselle tiedoksiannot, ilmoituksen ja kehotukset lähettämällä ne kirjallisesti vuokraajan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiin tai laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

6. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä vain hänelle vuokrattuun venepaikkaan.

7. Kunta pidättää itselleen oikeuden venepaikkojen muuttamiseen ja vaihtamiseen. Kunnalla on oikeus kesken vuokrakauden osoittaa veneelle toinen paikka, joka on veneen ominaisuudet huomioiden (koko, syvyys) soveltuva.

8. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa tai vuokrata venepaikkaa kolmannelle osapuolelle.

9. Venettä ei saa säilyttää venepaikalla veneilykauden ulkopuolella. Kunnalla on oikeus poistaa veneilykauden ulkopuolella venepaikalla olevan vuokralaisen veneen tämän kustannuksella. Vuokralainen voi lunastaa talteen otetut veneet ja tavarat maksamalla siirto- ja varastointikulut. Mikäli venettä tai tavaroita ei lunasteta talteenotosta osoitettuun päivämäärään mennessä, ne myydään tai hävitetään. Kunta ei vastaa veneilykauden ulkopuolella venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen, tai muun takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.

10. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni ollessa, on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä käytettävä tarvittaessa joustimia kiinnitysköysissä.

11. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Kunta ei korvaa venepaikan käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja muuta kuin vahingonkorvauslain perusteella. Laitureissa, rakenteissa sekä niihin kuuluvissa laitteistoissa havaittavista vaurioista tai vioista tulee välittömästi ilmoittaa kunnan tekniseen toimeen.

12. Kunta ei vastaa venelaiturialueella mahdollisesti vuokralaiselle aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden ilkivaltavahingoista tai sääolosuhteiden aiheuttamista vahingoista.

13. Kunnalla on oikeus poistaa veneilykaudella väärin kiinnitetyt veneet (esim. väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet), luvattomat rakenteet (esim. laiturille luvatta tehdyt rappuset) ja korjaustöiden tiellä olevat veneet ja rakenteet. Vuokralaisella ei ole oikeutta kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla saa säilyttää mitään irtainta.

14. Venetrailereita ei saa säilyttää autoille varatuilla pysäköintipaikoilla.

15. Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin. Jäteastioihin saa tuoda ainoastaan venepaikkojen veneistä tulevaa jätettä. Kunnalla on oikeus vuokralaisen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain omaisuus toimittamalla arvoton tavara hyötyjäteasemalle tai muutoin hävittämällä tai myymällä irtain omaisuus jolla on myyntiarvo, julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.
16. Talvisäilytyspaikalla saa säilyttää venettä 1.9.-31.5. välisenä aikana.

Puhelinasiointi

Tekniset palvelut Hallintosihteeri

Venepaikat, Kunnanviraston vuokrattavat tilat, Tekniset palvelut toimistoasiat

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6484428

Venepaikkojen laskutus

Venepaikkojen laskutus ja laskutukseen liittyvä asiakaspalvelu

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106092

Lomakkeet

Venepaikkahakemus

Hae venepaikkaa

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Taipalsaaren kunnantalo

Kunnantalon asiointipiste

Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot