Etusivu

Taipalsaaren kunnan julkiset kuulutukset julkaistaan tällä sivulla. Nähtävillä olevat kaavat julkaistaan Nähtävillä olevat kaavat -sivulla. Rakennustarkastajan julkipanolistat julkaistaan Rakennustarkastajan julkipanolistat -sivulla.

 

Kuulutukset
  • 27.5.2024 13.00

    Ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta, päätös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta

  • 15.3.2024 8.00

    Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

  • 15.12.2023 9.00

    Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja suunnittelun työohjelmaa sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.