Etusivu

Koulukuljetus

Taipalsaaren kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuksessa oleville oppilaille ja 1. - 2. luokkien oppilaille kun koulumatka on yli 3 km ja 3. - 9. luokan oppilaille kun koulumatka on yli 5 km.

Kuljetus voidaan myöntää lyhyillekin matkoille harkinnanvaraisesti erillisestä anomuksesta, milloin matka katsotaan oppilaan ikä huomioiden vaaralliseksi, vaikeaksi tai rasittavaksi. Harkinnanvaraisen kuljetuksen tarpeen arviointi tehdään kunnan sivistystoimessa. Kuljetuksista päätetään perusopetuslain ja Taipalsaaren kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päättämien linjausten mukaisesti.

Lomakkeet

Koulukuljetushakemus

Kuljetushakemus oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat

Lisää tietoa
Lataa lomake

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Kysy lisätietoa

Hallintosihteeri
Piia Pouttu
040 710 6096