Etusivu

Hallintosääntö

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö (pdf)

Viestintäohje

Hyväksytty kh 6.11.2018

Viestintäohje (pdf)

Konserniohje

Hyväksytty kvalt 11.11.2020 § 50

Konserniohje.pdf

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä kunta voi antaa paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä (MRL 14 §).

Taipalsaaren kunnan rakennusjärjestys (pdf)

Taipalsaaren asuntopoliittinen ohjelma 2014-2020

Hyväksytty kvalt 22.12.2014

Asuntopoliittinen ohjelma (pdf)

Taipalsaaren kunnan luottamushenkilöiden palkkio-ja korvausperusteet

Hyväksytty kvalt 17.5.2017
Voimaantulopäivä 1.6.2017

Luottamushenkiloiden palkkio- ja korvausperusteet (pdf)