Etusivu

Kunnallinen varhaiskasvatus

Taipalsaaren kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen.

Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen hoitoon, kasvatukseen, oppimiseen ja leikkiin sekä ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä.

Toimintamme perustuu lapsille merkityksellisiin kokemuksiin, lapsen ja perheen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä kestävän elämäntavan opetteluun.

Vanhempien tulee hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisen verkkoasioinnin kautta. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Tuloselvitykset toimitetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot sekä varattujen tuntien määrä.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy ennalta varatun varhaiskasvatusajan (tuntien) perusteella kuukausimaksuna.

Verkkoasiointi

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Uudet asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi -

Nykyiset asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Sivistysjohtaja

Taipalsaaren kunnan sivistysjohtaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6830500

Lomakkeet

Irtisanominen päivähoidosta

Lasten päivähoitopaikan irtisanominen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoitohakemus

Hakemus varhaiskasvatukseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tuloselvityslomake

Tuloselvityslomake päivähoitomaksun määrittämistä ja tarkistamista varten

Lisää tietoa
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake päivähoitomaksun määrittämistä ja tarkistamista varten

Lisää tietoa
Lataa lomake