Etusivu

Taipalsaarella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Satulaivassa Saimaanharjulla. Esiopetusta tarjotaan Kirkonkylän koululla esiopetusryhmissä ja Vehkataipaleella.

Daisy

Taipalsaaren kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä. Varhaiskasvatuspaikkaa, esiopetuspaikkaa, koululaisten iltapäivätoimintaan ja palveluseteliä haetaan eDaisyn kautta.

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

eDaisyllä teet hakemuksen varhaiskasvatukseen sekä iltapäivätoimintaan, esiopetusilmoituksen, tulotietoilmoitukset sekä irtisanomis- ja muutosilmoitukset (osoitteenmuutos, tuntirajavalinnan muutos, toive hoitopaikan vaihdosta).

eDaisy

Daisyfamily on päivittäisen asioinnin kanava, josta pääsee varaamaan lapselle hoitoajat ja ilmoittamaan poissaolot. Daisyfamily on päivittäisen yhteydenpidon kanava, josta löytyvät viestit, ilmoitustaulu, lupakyselyt sekä lasta koskevat tiedot (kuten perhetiedot, allergiat ja varahakijat).
» Daisyfamily

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja. 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


Vardaan tallennettavat tiedot

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

  • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
Tiedostot