Etusivu

Palveluseteli

Palveluseteli varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2019 alkaen

Taipalsaarella on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin 1.8.2019 alkaen. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain taipalsaarelaiselle perheelle samoilla kriteereillä kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Taipalsaaren kunnalla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille palveluseteliä ei myönnetä. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

Yksityiset päiväkodit:

  • Touhula Tirilä
  • Touhula Lappeenrannan kampus
  • Pilke musiikkipäiväkoti Norppa
  • Päiväkoti Omenapuu (kristillinen päiväkoti)

Palvelusetelin hakeminen

  1. Varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista ja palveluseteliä haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella. Hakemuksen käsittelee ja palvelusetelin myöntämisestä päättää sivistysjohtaja.
  2. Perhe tekee yksityisen päiväkodin kanssa lapsen varhaiskasvatuksesta palvelusopimuksen.
  3. Perhe toimittaa kunnalle tulotiedot viimeistään hoidon alkaessa varhaiskasvatus@taipalsaari.fi tai sivistystoimen hallintoon, osoiteeseen: Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo muodostuu palveluntuottajan perimän maksun ja lapselle määritellyn omavastuuosuuden (=varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) erotuksesta. Omavastuuosuuden laskennassa käytetään samoja tulorajoja ja prosentteja kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuissa.

Jos perhe haluaa, että palvelusetelin arvo määritellään tulojen mukaan, tulee tulotiedot toimittaa viimeistään hoidon alkaessa.

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli hyväksyy palvelusetelihakemuksessa korkeimman hoitomaksun ja pienimmän palvelusetelin arvon.
Palvelusetelin arvosta lähetetään perheelle päätös.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan toimintavuosittain tai lapsen palveluntarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten pyydetään perheeltä tulotiedot.

Perheen tulee ilmoittaa omatoimisesti Taipalsaaren kunnalle, kun
- perheen tulot muuttuvat oleellisesti
- perhesuhteissa tapahtuu muutos, perheen koko muuttuu
- palveluseteli osoittautuu virheelliseksi

Yksityiseen päiväkotiin ilmoitetaan, kun
- lapsen palveluntarve muuttuu
- lapsen hoitosuhde päättyy
- perhe muuttaa toiseen kuntaan

Mikäli asiakas irtisanoo palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa, tulee irtisanominen tehdä sähköisesti kunnan kotisivuilla varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta tai kirjallisena.