Auringonlasku

Ajankohtaista

Järjestöavustukset

26.3.2018
Taipalsaaren kunta myöntää vuosittain järjestöavustuksia tukeakseen paikallisten yhteisöjen toimintaa. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja harkinnanvarainen kertaluonteinen...

Taipalsaaren pohjavesien suojelusuunnitelma

9.3.2018
Taipalsaaren kunnassa on valmistunut pohjavesien suojelusuunnitelma. Hanke toteutettiin yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja...

Aluesuunnittelukatsaus 2018

5.3.2018
Liitteenä aluesuunnittelukatsaus 2018 ja siitä laadittu lyhennelmä.

Kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille 2018

5.3.2018
Taipalsaaren kunta tukee taipalsaarelaisten nuorten työllistymistä taipalsaarelaisiin yrityksiin ja yhteisöihin maksamalla kesätyöllistämistukea 220 euroa/nuori. Tuen myöntäminen...

Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymisestä, Toijantien parantaminen välillä Toijansalmi - Vehkataipale

28.2.2018
Liikennevirasto on 21.2.2018 hyväksynyt päätöksellään LIVI/8426/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi - Vehkataipale,...

Yksityistieavustusten hakeminen kunnalta vuonna 2018

27.2.2018
Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa vuoden 2018 Taipalsaaren kunnan yksityistieavustukset haettavaksi 3.4.2018 mennessä . Avustuksen myöntöperusteet - pysyvää...

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös; Destia Oy:n maa-aineslupaa koskevat valitukset

26.2.2018
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 23.2.2018 antanut päätöksen maa-ainesten ottamislupaa koskevassa valitusasiassa (päätösnro 18/0043/3, diaarinro 01445/16/5404). Päätös, johon on...

Taipalsaaren kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

1.2.2018
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n neljännen momentin mukaisesti muutettu rakennusjärjestysehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään uudelleen nähtävänä 2.2...

Uusia työryhmiä kuntaan

31.1.2018
Kunnanhallitus on päättänyt perustaa kolme uutta työryhmää: tulevaisuustyöryhmä, yhteisöllisyystyöryhmä ja yhtenäiskoulutyöryhmä. Ryhmien tehtävät ja kokoonpano on seuraava:...