Etusivu

Väärinkäytösten ilmoituskanava – Whistleblowing

Taipalsaaren kunnassa on käytössä luottamuksellinen sisäinen Whistleblowing-ilmoituskanava (EU-direktiivi 2019/1937). 

Henkilöstö voi jatkossa ilmoittaa havaitsemistaan kuntaa koskevista väärinkäytösepäilyistä sisäiseen ilmoituskanavaan.  Ilmoituskanava ei ole yleinen ”palautekanava” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Ulkopuoliset henkilöt voivat tehdä vastaavat ilmoitukset oikeuskansleriviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

 

Ilmoitusten käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan valtuuttamamme henkilöt saavat tiedon ilmoituksesta ja käsittelevät niitä. Henkilöllisyytesi ja lähettämäsi tiedot on suojattu ja käsittelemme ilmoituksesi luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti.

 

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka on työnsä puolesta yhteydessä Taipalsaaren kuntaan.

  • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät.
  • Luottamushenkilöt

 

Mitä whistleblowing-kanavassa voi ilmoittaa?

Lain piirin kuuluvia asioita ovat mm.

  • julkiset hankinnat
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
  • kuluttajansuoja
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Huom! Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa,  siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Linkki sisäiseen ilmoituskanavaan

Ulkopuoliset ilmoittajat voivat tehdä ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitetyn ilmoituskanavan kautta Ilmoittajansuojelu Valtioneuvoston oikeuskansleri.  Oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta löytyy tarkemmat ohjeet ilmoituksen laatimiseen.

Asiakaspalaute ei kuulu ilmoituskanavaan

Asiakaspalautetta voit antaa kunnan sähköiseen palautekanavaan.

Linkki palautekanavaan