Etusivu

Yksittäisten puiden kaataminen asemakaava-alueella

 

Asemakaava tonteilla tarkoitetaan myös ranta-asemakaava-alueiden tontteja.

Rakennusvalvonta antaa neuvontaa epäselvissä tapauksissa.

Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikaan.

Tontilta tai rakennuspaikalta voi kaataa puita ilman rakennusvalvonnan lupaa mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla

2. Puita kaadetaan enintään neljä (4) ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen

3. Asemakaavassa ei ole annettu puita koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu.

4. Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.

5. Puut eivät ole maisemallisesti merkittäviä. Merkittäviä puita ovat esimerkiksi vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä on ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus ja ne ovat lajiltaan harvinaisia Suomessa.

6. Kaataminen on kertaluonteinen toimenpide, eikä jatkuvaa toimintaa.

7. Rajalla/rajan läheisyydessä (alle 1 metrin etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus.

8. Puut eivät sijaitse tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä.

Mikäli puusta aiheutuu ympäristölle välitöntä vaaraa voidaan puu kaataa ilman lupaa, jos toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Vaarallisuus on pystyttävä todistamaan jälkikäteen. Rakennusvalvonta voi velvoittaa vaarallisena kaadetutun puun tilalle uuden vastaavan puun, mikäli siitä ei ole ollut välitöntä vaaraa ympäristölle. Huonokuntoisten puiden kohdalla noudatetaan normaalia lupamenettelyä, jos siitä ei ole vaaraa ympäristölle.

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, tulee toimenpiteelle hakea lupaa rakennuvalvonnasta.

Tekninen Lautakunta
28.8.2017