Etusivu

Jätevesi

Jätevesijärjestelmän korjaamiseen tai uuden rakentamiseen tulee olla lupa. Rakennus- tai toimenpidelupa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta.

Lainsäädännön lisäksi tulee huomioida kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja kuntien rakennusjärjestyksissä annetut määräykset, jotka voivat olla tiukempia ranta- ja pohjavesialueilla.

Verkkoasiointi

Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Palvelun avulla voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Tekniset palvelut Palvelusihteeri

Rakentamiseen liittyvät toimistoasiat, Vesi- ja jätevesi tiedustelut ja lukemien vastaanotto

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106087

Lomakkeet

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Lomake: Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Lomake: yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Lisää tietoa
Lataa lomake

16.3.2017/157 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170157