Etusivu

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan esiopetusta tarjotaan Liljan päiväkodissa Kirkonkylällä ja Vehkataipaleella alkuopetuksen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa pedagogisesti koulutettu henkilökunta. Esiopetuksen pedagogiset menetelmät ovat: leikki, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutus vertaisryhmässä. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Toimimme kiinteässä yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

Ensisijainen hakumuoto on sähköinen hakemus.

Verkkoasiointi

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Nykyiset asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Uudet asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Sivistysjohtaja

Taipalsaaren kunnan sivistysjohtaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6830500

Lomakkeet

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen esiopetukseen lomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Liljan päiväkoti, Kirkonkylä

Liljan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Muukkolantie 12, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628