Taipalsaari_kinrkonranta

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan kunnan johtoryhmä.

Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöorganisaation kanssa.

Taipalsaaren kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja.

Seuraavassa on kuvattu johtoryhmän jäsenten keskeiset tehtävät ja vastuualueet. Johtoryhmän jäsenten tehtävät ja toimivalta on määritelty kunnan hallintosäännössä sekä mahdollisissa delegointipäätöksissä.

 

vt. Kunnanjohtaja

Samuli Kakko

Konserniohjaus ja -valvonta Sosiaali- ja terveyspalvelut: Eksoten sopimusohjaus Elinkeinojen ja matkailun kehittäminen Kunnan kehittämishankkeet Viestintä ja markkinointi...

Hallintojohtaja

Johanna Mäkelä

Yleishallinto Henkilöstöhallinto ja työllistäminen Taloushallinto Tietohallinto Maa- ja metsätilat Riskienhallinta Tukipalvelut: siivouspalvelut ja ruokahuolto Kunnanjohtajan...

Tekninen johtaja

Samuli Kakko

Kiinteistöhuolto ja yleisten alueiden kunnossapito Vesihuoltolaitos Liikenneväylät Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut Kaavoitus

Sivistysjohtaja

Vesa Pakarinen

Perusopetus Kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Varhaiskasvatus