Etusivu
13.1.2021

Nykyisistä suosituksista ja rajoituksista pidettävä tiukasti kiinni, jotta Etelä-Karjalassa pysytään kiihtymisvaiheessa myös lähiviikkoina

Tiedote. Julkaistu: 12.01.2021, 15:27
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 12.1.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa on tammikuun loppuun saakka Aluehallintoviraston asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia, mukaan lukien suosituksena harrastustoiminnan. Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen Etelä-Karjalan siirryttyä kiihtymisvaiheeseen.

Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti.

– Kansalaisissa näkyy nyt selvästi lisääntynyttä huolta. Alueellinen tilanne on vakava, mutta edelleen hallinnassa rajoituksia ja suosituksia noudattamalla. Rajoitusten avulla pystymme käymään koulussa ja harrastamaan niitä asioita, jotka nyt ovat mahdollisia, kertoo alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Britanniassa havaittua muuntunutta koronavirusta on tavattu myös Etelä-Karjalasta, mutta sairastuneet henkilöt ovat olleet huolellisesti karanteenissa. Virusmuunnos voi kuitenkin muuttaa tilannetta nopeastikin aiempaa vielä vakavampaan suuntaan.

Pitkäkestoinen tilanne aiheuttaa jatkuvaa huolta ja asettaa ihmisten henkisen sietokyvyn koetukselle. Kohti normaalimpaa arkea kuljetaan vaihe kerrallaan. Koronavirusrokotteiden on toivottu tuovan helpotusta tilanteeseen.

– Rokotukset terveydenhuoltohenkilökunnalle on aloitettu vuoden vaihteessa, hoivakodeissa ne on aloitettu tänään ja kansalaisia päästään yli 70-vuotiaiden osalta rokottamaan rokotteiden saatavuuden mukaan aikaisintaan helmikuussa. Kansalaisiin tullaan olemaan Eksotelta yhteydessä kirjeitse ja puhelimitse. Meille ei voi soittaa tällä hetkellä ajanvarausnumeroisin koronarokoteasioissa, sillä puhelinpalvelumme ruuhkautuvat. Julkaisemme hyvissä ajoin ennen rokotusten alkua puhelunnumeron, josta soitot tulevat.

– Kun verrataan valtakunnallisia rokottamistilastoja, on tilanne Etelä-Karjalassa hyvä. Paikallisesti huolta aiheuttaa hitaaksi koettu aikataulu. Eksote kuitenkin rokottaa kaikki saamansa rokotteet viipymättä ja meidän on mahdollista kiristää tahtia sitä mukaa, kun rokotteita saadaan enemmän. Kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa tulee olemaan rokotuspisteitä, kunhan saamme helpommin säilyviä rokotevalmisteita, vakuuttaa Karhula.

Maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita – koulut ohjeistaneet oppilaita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti 8.1. kansalaisille tarkoitettua maskisuositustaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita.

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.

– Maskia ei voi käyttää hengästyttävän liikuntasuorituksen aikana. Sen käyttö ei onnistu silloin suositusten mukaisesti ja järkevästi. Maskin käyttö on varotoimien listassa vain yksi varotoimi. Ryhmäkokojen rajoittaminen, etäisyyksien pitäminen ja hygieniasta huolehtiminen on liikuntatunneilla ja vapaa-ajan liikunnassa hyvin tärkeää, tähdentää Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka.

Koulut ja erityisesti liikunnanopettajat ovatkin Etelä-Karjalassa harkinneet liikuntatuntien sisältöjä koronatilanne huomioiden. Hengästyttävä liikunta on hyvä pyrkiä järjestämään esimerkiksi hiihtoladulla, lenkillä tai muualla missä turvavälit onnistuvat luonnollisesti.

– Välitunneilla maskin käyttö lienee tarpeetonta, mutta sisälle tultaessa ja naulakoilla kontakteja voi kuitenkin taas helposti syntyä, selventää Raasakka maskisuositusta.

Aikuisten harrastustoiminnan oltava rajattua, vastuullisuutta perätään vapaa-ajan toimijoilta

Etelä-Karjalan ollessa kiihtymisvaiheessa ei ole varaa höllentää toistaiseksi voimassa olevia vapaa-ajan viettoa koskevia rajoituksia.

– Vapaa-ajantoimijoiden ja urheiluseurojen paine toiminnan laajentamiseen on ymmärrettävää, mutta kiihtymisvaiheessa pysymisen kannalta olisi tärkeää pitää kaikki aiemmat rajoitukset voimassa. Kaikki lisääntyvä toiminta, mikä kasvattaa kontaktien määrää lisää riskiä tilanteen pahenemisesta ja jopa leviämisvaiheesta. Harrastamiseen ja pelaamiseen liittyviä rajoituksia tullaan tarkentamaan erillisissä kuntien ja Eksoten kokouksissa. Toimijoiden on hyvä varautua nopeastikin muuttuviin valtakunnallisiin tai alueellisiin suosituksiin ja muutoksiin, kertoo Karhula.

– Aikuisten harrastustoiminta tulee pitää vielä rajattuna. Lajiliitot etsivät keinoja mahdollistaa erilaisia turnauksia ja pelimatkoja, mutta asia on vaikea alueellisesti päättää. Eksote ja eteläkarjalaiset kunnat ovat toivoneet asiaan valtakunnallista linjausta, mutta keskustelemme asiasta paikallisesti vielä lähiviikkoina, sanoo Raasakka.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:
Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/ 
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://leminkunta2020.lianacms.com/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja 
Parikkala: http://parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne


Tilannekuvaryhmä on päättänyt 1.12.2020 asettaa voimaan seuraavat suositukset 3.12.2020–31.1.2021. Suosituksia on täydennetty 3.12.2020, 29.12.2020 niiden voimassaoloa jatkettiin tammikuun 2021 loppuun. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille:

Yksityistilaisuudet:
Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Opetuksen järjestäminen:

Toisen asteen opetus suositellaan siirrettäväksi etäopetukseen 7.12.2020 alkaen opetuksen järjestäjän välttämättömäksi katsomaa lähiopetusta lukuun ottamatta. Etäopetusta suositellaan jatkettavan ainakin 31.1.21 saakka.

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat kuten ennenkin.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Julkiset tilat:

Kirjastojen tapahtumat perutaan ja oleskelutilat, kuten lehtisalit suositellaan suljettavaksi. Kirjojen lainaus- ja palautustoiminta jatkuu. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Museoiden ja nuorisotilojen asiakasmäärä rajataan 20 henkilöön. Nuorisotoimintaa suositellaan osittain siirrettäväksi verkkoon, mutta nuorisotilat voivat olla kuntien harkinnan mukaan auki 20 hengen rajoitus huomioon ottaen.

Ryhmäharrastustoiminta:

Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisä- ja ulkotiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi jatkaa erityistä harkintaa käyttäen, 20 hengen rajaus huomioiden sekä sisä- että ulkoharrastustoiminnassa. Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huomioida lajin luonteeseen liittyvät riskit. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Ammattilais- ja kilpaurheilijoiden harjoittelu pyritään turvaamaan siten, että harjoittelua voi jatkaa, mikäli se on turvallista ja kokoontumisrajoituksia sekä kokoontumisia koskevaa ohjetta pystyy noudattamaan. Yleisöä saa olla erillisessä katsomossa 20 henkilöä, mutta tällöin on huolehdittava, etteivät yleisö ja urheilijat kohtaa. Urheilijoita saa olla kerralla koolla 20 henkilöä.

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.
Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää.

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Maskisuositus:

Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat.

Muutoin voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti yli 12-vuotiaille:
•    Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
•    Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
•    Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
•   Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
•    Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat)

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 1,5 metrin päässä muista ihmisistä.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Kiihtymisvaiheessa voi järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.4&t=1604562383408

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta kohdasta Alueiden tilanne. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.
 
Lisätietoja medialle:
Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi
Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote on vuodesta 2010 alkaen järjestänyt integroituja ja toimintakykyä edistäviä terveys- ja vanhustenpalveluja, perhe- ja sosiaalipalveluja sekä kuntoutuspalveluja maakunnan reilulle 128 000 asukkaalle. Eksotella on tällä hetkellä noin 100 toimipistettä kaikkien eteläkarjalaisten käytössä kotikunnasta riippumatta. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta ja ensivaste ja ensihoito järjestetään yhdessä pelastustoimen kanssa. Eksote on maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000.