Etusivu
23.3.2021

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Taipalsaaren strategian mukaisesti osallisuuden edistämistä kunnassa.
Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Vuoden 2021 osallistuva budjetointi

Osallistuvaan budjetointiin esitetään käytettäväksi 10 000 euroa vuonna 2021. Summaa ei ole ”korvamerkitty” millekään kylälle tai yhdistykselle. 

Kunta julistaa auki osallistuvan budjetoinnin haun. Yhdistys, seura tai järjestö, joka on rekisteröitynyt Taipalsaarelle, voi hakea budjettirahaa esittämällä suunnitelman hankkeesta budjetteineen. Hanke pitää olla yleishyödyllinen ja kaikkien kuntalaisten hyödynnettävissä. Teemana vuoden 2021 haulle on ”Taipalsaari 450”. Hanke tulee olla toteutettavissa tänä vuonna. Määrärahaa ei voi siirtää tuleville vuosille. Määräraha jaetaan hakujen perusteella joko yhdelle tai useammalle hankkeelle. Valinnan tekee kunnan johtoryhmä.

Ideahaku 24.3.–23.4.2021

Toimita suunnitelma ja budjetti ideasta 24.3.-23.4.2021 välillä joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Sähköpostitse:
hanna.bohm@taipalsaari.fi 

Postitse: 

Taipalsaaren kunta 
Hanna Bohm
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari

Lisätietoja:
Hanna Bohm
Hyvinvointiluotsi
p. 040 669 1007
hanna.bohm@taipalsaari.fi

tai

Kari Kuuramaa 
kunnanjohtaja
p. 040 141 7758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi