Etusivu
5.12.2018

Tiedote Taipalsaaren kunnan talouden ohjausryhmän työstä ja kunnan sopeutustarpeesta

Julkaisu: 5.12.2018

 

Kunnanhallitus on nimennyt talouden sopeutukseen ohjausryhmän, joka on kokoontunut kuluneen syksyn aikana jo neljä kertaa. Taipalsaaren kunta on tilannut talouden selvitystyön konsulttiyhtiö Perlacon Oy:ltä.

Ohjausryhmässä on käsitelty talouden sopeuttamistarvetta, joka on kahdelle seuraavalle vuodelle arvoitu olevan 750.000 euroa/vuosi. Tämä luku perustuu tämän hetkiseen arvioon ja sisältää mm. Eksoten maksuosuusennusteen.

Selvitystyön pitäisi olla valmiina tammi-helmikuussa ja päätöksen tarvittavista sopeutustoimista tekee kunnanhallituksen esityksen pohjalta kunnanvaltuusto kevättalvella. Ohjausryhmällä ei ole päätäntävaltaa, vaan sen tehtävä on ainoastaan selvittää mahdolliset vaihtoehdot.

Yhtenä osana sopeuttamistoimia ovat kiinteistöjen myynnit. Ohjausryhmä esittää kunnanhallitukselle, että sote-kiinteistöjen myyntiprosessi käynnistetään välittömästi.

Sopeutustarve on niin suuri, että se saavutetaan ainoastaan palveluverkkorakenteen toiminnallisia kokonaisuuksia sopeuttamalla. Tämän vuoksi kunta joutuu varautumaan yt-menettelyyn. Minimiaika yt-menettelylle on 6 viikkoa. Ohjausryhmä esittää kunnanhallitukselle yt-prosessin käynnistämisestä hallituksen kokouksessaan 11.12.2018.

Tässä tiedotteessa mainitut sopeuttamisaikeet ovat käsittelyaikojensa pituuden vuoksi välttämätöntä aloittaa heti, mutta ohjausryhmä työstää muita sopeuttamistoimia loppuvuodesta 2018 ja alkutalvesta 2019. Kerromme näistä asioista sitä mukaa, kun niiden sisältö ja vaikuttavuusarviot ovat valmistuneet.

Kysymyksiin vastaa

vt. kunnanjohtaja Samuli Kakko
puh. 040 774 9252.