Etusivu
27.1.2021

Tilannekuvaryhmä huolestunut väestön jaksamisesta suositusten suhteen

Tiedote. Julkaistu: 26.01.2021, 16:20
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 26.1.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa on tammikuun loppuun saakka Aluehallintoviraston (AVI) asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia, mukaan lukien suosituksena harrastustoiminnan. Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen Etelä-Karjalan siirryttyä kiihtymisvaiheeseen. Alustavien tietojen mukaan AVI tulee jatkamaan vastaavaa rajoitusta helmikuun loppuun saakka.
Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti.

– Viime viikolla voimaan asetetut joukkueurheilunrajoitukset ovat herättäneet kysymyksiä. Joukkuelajeissa meitä on pyydetty nostamaan henkilömäärärajoitusta noin 25 henkilöön harjoituksissa, jotta mielekkyys harrastamisessa säilyisi. Henkilörajoituksille on kuitenkin pätevät syynsä ja voimassa oleva AVI:n 20 hengen kokoontumisrajoitus koskee myös harrastustoiminnan ulkotapahtumia. Mahdolliset isot joukkoaltistumiset laittavat tartunnanjäljityksemme koville, jolloin on vaara, että kaikkia tartuntoja ei saada jäljitettyä, mikä lisää leviämisvaiheen riskiä. Tällöin rajoitukset kiristyisivät entisestään, kertoo alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Maskisuositus otettava vakavasti

Eteläkarjalaisissa kouluissa maskit ovat hyvin käytössä. Kouluissa on ymmärretty, että yli 12-vuotiaiden maskin käyttö mahdollistaa lähiopetuksen perusopetuksessa. 

Joukkoliikenteessä maskien käyttöön tulee jatkossakin kiinnittää huomiota, eikä tilanteesta ole varaa lepsua. Joukkoliikenteessä maskia toivotaan käyttävän kaikkien yli 12-vuotiaiden. Koulukyydeissä maskisuositus on voimassa kaikilla. Maskien käytöstä ei ole haittaa myöskään tätä nuoremmille.

– Mitään estettä sille, etteivätkö nuoremmatkin voisi käyttää maskia ei ole, kunhan ymmärrys asiasta on riittävä, tähdentää Karhula.

Kauppakeskuksissa nuorten maskien käyttö on vähentynyt huolestuttavasti. 
– Nuoret viihtyvät isoissa joukoissa, joissa turvavälit eivät toteudu, eikä maskeja muisteta käyttää, tai niiden käyttöön ei ehkä nähdä syytä. Eksoten taulukossa näkyvät tartuntojen nollapäivät päivittyvät toisinaan viiveellä, joten taulukon päivittäinen lukeminen voi luoda myös harhaanjohtavan mielikuvan tartuntojen todellisesta määrästä. Päivitämme lukemia taulukkoon sitä mukaa, kun saamme tartunnoista tietoa. Tieto kertyy meille Eksoten alueella tehtyjen Huslabin testien lisäksi myös työterveyshuoltojen kautta, yksityisiltä toimijoilta sekä muiden sairaanhoitopiirien alueilta, avaa Karhula.

Motivaatiota maskien käyttöön tilannekuvaryhmä toivoo löytyvän toivosta palata nopeammin takaisin normaaliin. Myös yli kahden metrin turvaväli tulisi pystyä huomioimaan.
Toisen asteen osalta etä- ja lähiopetuksen suhdetta arvioidaan tilanteen mukaan
Toisen asteen etäopetusta suositellaan jatkettavan 28.2.2021 saakka. Toisen asteen osalta lähiopetusta pohditaan viikoittain, kun lukioissakin abiturientit poistuvat lukulomalle. Koronavirusvariantti aiheuttaa epävarmuutta tautitilanteessa, joten lähiopetukseen siirrytään vain mahdollisuuksien mukaan. Alueen kunnat valmistautuvat tilanteen muuttumiseen tekemällä itsenäisesti omat suunnitelmansa. Opetuksen järjestäjillä on mahdollisuus määritellä itse välttämättömäksi katsottava lähiopetus.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:
Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://leminkunta2020.lianacms.com/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Tilannekuvaryhmä on päättänyt 1.12.2020 asettaa voimaan seuraavat suositukset 3.12.2020–28.2.2021. Suosituksia on täydennetty viimeksi 19.1.2021. 26.1.2021 niiden voimassaoloa jatkettiin helmikuun 2021 loppuun. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille:

Yksityistilaisuudet:
Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.
Opetuksen järjestäminen:
Toisen asteen opetus suositellaan siirrettäväksi etäopetukseen 7.12.2020 alkaen opetuksen järjestäjän välttämättömäksi katsomaa lähiopetusta lukuun ottamatta. Etäopetusta suositellaan jatkettavan ainakin 28.2.21 saakka.
Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat kuten ennenkin.
Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.
Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.
Julkiset tilat:
Kirjastojen tapahtumat perutaan ja oleskelutilat, kuten lehtisalit suositellaan suljettavaksi. Kirjojen lainaus- ja palautustoiminta jatkuu. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.
Museoiden ja nuorisotilojen asiakasmäärä rajataan 20 henkilöön. Nuorisotoimintaa suositellaan osittain siirrettäväksi verkkoon, mutta nuorisotilat voivat olla kuntien harkinnan mukaan auki 20 hengen rajoitus huomioon ottaen.
Ryhmäharrastustoiminta:
Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.
Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi jatkaa erityistä harkintaa käyttäen, 20 hengen rajaus huomioiden sekä sisä- että ulkoharrastustoiminnassa. Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huomioida lajin luonteeseen liittyvät riskit. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.
Ammattilais- ja kilpaurheilijoiden harjoittelu pyritään turvaamaan siten, että harjoittelua voi jatkaa, mikäli se on turvallista ja kokoontumisrajoituksia sekä kokoontumisia koskevaa ohjetta pystyy noudattamaan. Urheilijoita saa olla kerralla koolla 20 henkilöä.
Ottelu- ja pelitoiminta:
Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.
Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys ja 20 henkilön rajoitus. Katsojien ollessa erillään pelaajista ja huoltohenkilökunnasta (esim. erillisessä katsomossa), katsojia koskee oma 20 henkilön rajoitus ja pelaajia mukaan lukien toimitsijat sekä huoltohenkilöstö koskee oma 20 henkilön rajoitus.
Matkustaminen:
Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.
Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää. Samoin esimerkiksi turnausmatkoja maakuntien välillä ei suositella.
Etätyö:
Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.
Maskisuositus:
Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat.
Muutoin voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti yli 12-vuotiaille:
•    Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
•    Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
•    Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
•   Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
•    Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat)
Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 1,5 metrin päässä muista ihmisistä.
Tapahtumat:
Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Kiihtymisvaiheessa voi järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.4&t=1604562383408

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta kohdasta Alueiden tilanne. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.
 
Lisätietoja medialle:
Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi
Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi